Compact bouwen is de toekomst

Er is al heel wat gezegd en geschreven over de bouwshift die de Vlaamse Overheid vanaf 2040 zal uitvoeren. Die wettelijke norm bepaalt dat er strenger zal worden toegezien op waar en hoe groot er in de toekomst nog mag worden gebouwd. Zo wil de overheid de open ruimte in Vlaanderen zo goed mogelijk beheren en volledig inzetten op herbebouwing van bestaande percelen en geconcentreerd bouwen in stadskernen. Zo moet de open ruimte maximaal worden gespaard wat het leefmilieu ten goede komt.

Met die beleidsvisie in het achterhoofd doe je er dus meer dan goed aan om te investeren in compacte woningen. Compacte woningen zijn sowieso al budgettair interessant omwille van de lagere constructieprijzen. Maar dankzij de vele mogelijkheden die woningbouw vandaag biedt, kun je ook veel doordachter tewerk gaan bij de constructie van je woning.

Zo krijg je huizen die makkelijk aanpasbaar zijn aan de veranderende woon- en leefomstandigheden doorheen de tijd. Een bureauruimte transformeren in een slaapkamer of een badkamer installeren op het gelijkvloers? Als je hierover al nadenkt in de conceptfase wordt het veel makkelijker om de nodige aanpassingen te doen.

De tijd van uiterst grote bouwpercelen ligt achter ons. Heb je toch een grote lap bouwgrond gekocht als investering? Dan loont het meer dan de moeite om het perceel te verdelen in 2 bouwgronden. Zo realiseer je bijvoorbeeld twee halfopen bebouwingen waar vroeger één open bebouwing werd neergepoot.

Slim uitbreiden en optoppen

Een andere manier om meerwaarde te creëren met vastgoed: bestaande panden uitbreiden en/of optoppen. Zo geef je oude gebouwen een tweede leven. Denk maar aan de industriële constructies in de Antwerpse binnenstad die dankzij een optopping omgebouwd worden tot appartementen met één of meerdere verdiepingen.

Zo krijgt een bestaand gebouw niet alleen een nieuwe bestemming, de waarde van het pand in kwestie stijgt ook gevoelig. Als investeerder is dat uiteraard je hoofdbedoeling.

Laat je adviseren

Wil jij je vermogen optimaal laten renderen door te investeren in vastgoed? Laat je dan zeker professioneel adviseren door vermogens- en bouwexperts. Zo ben je zeker van een brede visie op de wijze waarop jouw investering gegarandeerd meer gaat opbrengen. Zo staat jouw financiële vermogen op de langere termijn als een huis.