Veelgestelde vragen

Vind hier een antwoord op de meest gestelde vragen

Voorbereiding

Nee, die heeft u niet nodig.

Nee, Ecohuis organiseert op regelmatige basis opendeurdagen bij klanten waarvoor we hebben gebouwd. Op die manier kunnen we u veel beter de realiteit tonen in woningen die permanent bewoond worden.

Nee, Ecohuis bouwt op dit moment geen woningen in Wallonië.

Ja, Ecohuis tracht dit wel te beperken tot 20 à 30km van de Belgische grens.

Energie & verbruik

Het E-peil is een score die aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw is.

Het ’S-Peil’ of ‘schilpeil’ drukt de energie-efficiëntie van de gebouwschil uit. Het vat alle energetische kwaliteiten van de schil (zowel de winsten als de verliezen) samen tot één getal. Het zegt hoe goed de schil bestand is tegen koude winterdagen, maar ook of er genoeg zonnewering is op hete zomerdagen en of de woning een efficiënte vorm heeft.

Voorbereiding

Allereerst gaat de gemeente binnen 30 dagen na of de vergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig is. Nadien heeft men 8 weken de tijd om de aanvraag goed te keuren. De gemeente heeft wel de mogelijkheid om de beslistermijn eenmalig met 6 weken te verlengen. Het duurt daarom maximaal 14 weken, totdat er een besluit is genomen over jouw aanvraag. Vervolgens dient men 35 dagen schorsingsperiode te overbruggen alvorens men kan starten met de werken.

Eerst en vooral is er de watertoets, die bekijkt of er schadelijke gevolgen kunnen optreden wat betreft eventuele overstromingen ten gevolgen van het bouwen van een woning op een bepaald perceel. Daarnaast is er het opmetingsplan, een gedetailleerde beschrijving van de grenzen, afmetingen van de zijden, hoekpuntcoördinaten en perceeloppervlakte, … dit plan wordt opgemaakt door een landmeter. Daarnaast dient er ook een grondsondering te gebeuren. Deze brengt de draagkracht van je bouwgrond in kaart. Een gespecialiseerde firma rijdt met een sondeerwagen het bouwperceel op en duwt binnen de bouwlijn enkele staven in de grond om de verschillende lagen van de ondergrond te controleren op zijn kwaliteit. Aan de hand daarvan berekent een stabiliteitsingenieur het draagvermogen van het perceel ter voorbereiding van de uitvoering van de fundering.

Alle goedgekeurde gewestelijke plannen en verordeningen kan je raadplegen op het Geoportaal ruimtelijke plannen en verordeningen van Departement Omgeving. Je kan hiervoor ook terecht op de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente.

De eerste stap in het bouwtraject is de budgetbepaling. In die fase bepaal je het totaalbudget voor het ontwerp, de ruwbouw en de afwerking van je woning. Een nauwkeurige budgetbepaling schept niet alleen realistische verwachtingen, maar helpt je ook bij het maken van geïnformeerde beslissingen. Wanneer je het totaalbudget van je woning bepaalt hebt, weet je ook meteen hoeveel jouw bouwgrond nog kan of mag kosten. Is je totaalbudget bepaalt? In de tweede fase breng je al jouw wensen en verwachtingen in kaart. Denk daarbij over de indeling van je woning, materiaalkeuzes, ... Als je weet wat jouw totale budget is dat je kan spenderen én je wensen en verwachtingen zijn duidelijk, kan je overgaan tot de aankoop van een bouwgrond. Het kiezen van die bouwgrond is een belangrijke stap in het traject. Niet alleen de locatie, grootte en oriëntatie van je perceel bepalen of de bouwgrond geschikt is voor jouw woning. Ook de toegankelijkheid, de bodemgesteldheid en de lokale bouwschriften spelen een cruciale rol. Daarom staan onze bouwadviseurs altijd ter beschikking om hierover advies te geven.

Opbouw

De levensduur is hetzelfde als een traditionele woning.

Voor de structuur kiezen we bewust voor LVL-hout (Laminated Veneer Lumber). Dit gelijmde en geperste hout heeft enkele belangrijke troeven: het is recht, maatvast en ongelooflijk stevig. Doordat het sterker is, hebben we minder hout nodig voor de constructie waardoor we nog meer kunnen isoleren en bijgevolg minder koudebruggen hebben. Bovendien is de kwaliteit van massieve balken is de laatste jaren enorm achteruit gegaan door een schaarste, balken zijn vaak te vochtig waardoor ze veel sneller kromtrekken, met alle gevolgen vandien.

Eigenlijk zijn er geen nadelen aan een houtskeletbouw, echter zijn er wel aandachtspunten zoals de oververhitting tegengaan. Een energiedeskundige brengt elke woning in kaart wat betreft oververhitting waardoor een eventueel nadeel geen nadeel meer vormt.

Energie & verbruik

Het E-peil is een score die aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw is.

Het ’S-Peil’ of ‘schilpeil’ drukt de energie-efficiëntie van de gebouwschil uit. Het vat alle energetische kwaliteiten van de schil (zowel de winsten als de verliezen) samen tot één getal. Het zegt hoe goed de schil bestand is tegen koude winterdagen, maar ook of er genoeg zonnewering is op hete zomerdagen en of de woning een efficiënte vorm heeft.

Je betaalt aanzienlijk minder energiekosten. Met de juiste duurzame en energiezuinige voorzieningen kan de woning helemaal zelfvoorzienend zijn in energie. Bovendien zorgt een woning opgebouwd met de juiste bouwfysische eigenschappen en een combinatie van de juiste isolatie, met weinig warmteverlies naar buiten en een uitstekende ventilatie, voor een aangenaam en gezond leefklimaat.

Oplevering

Absoluut. Wij werken de woning af volgens jouw wensen.

Ecohuis levert alle woningen op klaar voor de schilder. Dankzij het droge bouwsysteem kan u vrij snel na oplevering verhuizen.

Voorbereiding

Allereerst gaat de gemeente binnen 30 dagen na of de vergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig is. Nadien heeft men 8 weken de tijd om de aanvraag goed te keuren. De gemeente heeft wel de mogelijkheid om de beslistermijn eenmalig met 6 weken te verlengen. Het duurt daarom maximaal 14 weken, totdat er een besluit is genomen over jouw aanvraag. Vervolgens dient men 35 dagen schorsingsperiode te overbruggen alvorens men kan starten met de werken.

Allereerst is het belangrijk dat je de bouwvoorschriften van je bouwgrond nakijkt. Je bouwgrond moet namelijk voldoen aan enkele parameters om een Bhos te mogen bouwen. Eerst en vooral is het belangrijk dat je mag bouwen met een plat dak, aangezien al onze modulaire woningen met een plat dak zijn. Daarnaast heb je ook een minimale bouwbreedte nodig van 7 meter.

De stappen die je neemt zijn eigenlijk volledig dezelfde als die bij een traditionele woning.

Prijs

De woning wordt volledig afgewerkt én gepoetst opgeleverd, daarnaast is ook de plaatsing op de werf, de EPB verslaggever, het ventilatievoorontwerp, de veiligheidscoördinatie, de na-service en het postinterventiedossier inbegrepen in de prijs.

Onze modulaire woningen starten vanaf 170.000 euro. In een eerste verkennend gesprek kunnen wij u de volledige prijslijst bezorgen van alle modulaire woningen.

Maatwerk

Nee, onze modulaire woningen zijn niet voorzien van inpandige garage.

Nee, onze grootste woning heeft oppervlakte van 171 m². Bent u op zoek naar een grotere woning? Dan verwijzen we u graag door naar onze woningen op maat.

Nee, we werken momenteel enkel met platte daken.

De structuur van de ruimtes staat vast, wel kunnen ze anders ingevuld worden. Dat betekent dat je er bijvoorbeeld voor kan kiezen om de bureau op het gelijkvloers in te delen als slaapkamer of de badkamer als een wasplaats, of omgekeerd. De structuur van de woningen én de technieken blijven wel altijd hetzelfde.

Energie & verbruik

Het E-peil is een score die aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw is.

Het ’S-Peil’ of ‘schilpeil’ drukt de energie-efficiëntie van de gebouwschil uit. Het vat alle energetische kwaliteiten van de schil (zowel de winsten als de verliezen) samen tot één getal. Het zegt hoe goed de schil bestand is tegen koude winterdagen, maar ook of er genoeg zonnewering is op hete zomerdagen en of de woning een efficiënte vorm heeft.

Ja, de basis hiervoor is voorzien. Deze kan verder uitgebreid worden indien gewenst met draadloze bewegingsmelders, magneetcontacten en meer.

Elke Bhos is voorzien van een lucht-water warmtepomp, ventilatiesysteem D en een Loxone Smart Home systeem.

Er is vloerverwarming voorzien in de hele woning, alsook een lucht-wachter warmtepomp.

Onze modulaire woningen zijn standaard voorzien van 3.280 Wp zonnepanelen, met een mogelijke upgrade naar 4.920 Wp.

Al onze modulaire woningen hebben een E-peil van maximum 10 en minimum -23.

Inrichting

Ja, u heeft de keuze tussen een bad of douche in elke badkamer.

Een Bhos wordt niet bemeubeld opgeleverd.

Een volledig afgewerkte vinyl vloer, binnendeuren, trap, ingerichte keuken, badkamer, plamuurwerken en inbouwspots zijn standaard inbegrepen. Schilderwerken zijn optioneel.

Plaatsing & fundering

Ja, dat kan mits een aangepaste fundering.

Ja, dat kan indien de toegang naar de kelder zich buitenshuis bevindt.

Standaard wordt er een kruipruimte voorzien op sleuven, dit is afhankelijk van de grondsondering.

Levensduur

In theorie is een Bhos verplaatsbaar, maar dit vraagt wel heel wat werk. In de praktijk gaat dit vaak over een vergunningskwestie.

Een Bhos is een kwalitatieve woning en gaat generaties lang mee, net zoals elke houtskeletbouwwoning.

Oplevering

Nee, de woning wordt altijd volledig afgewerkt.

Een Bhos wordt volledig gepoetst en afgewerkt opgeleverd.

Voorbereiding

Aangezien we een houtskeletbouwer zijn starten wij steeds vanuit een uitbreiding van de bestaande woning. Enkel de bestaande toestand aanpakken doen we jammer genoeg niet.

U kunt uw woning renoveren tegen het btw-tarief van 6% als u aan volgende voorwaarden voldoet: a) Uw woning is ouder dan 10 jaar. b) Uw woning dient uitsluitend als privéwoning of slechts een ‘bijkomstig’ gedeelte ervan dient om uw beroep uit te oefenen. c) De werken (omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling, onderhoud) worden rechtstreeks aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder) gefactureerd. De levering en de plaatsing van de materialen moeten wel door dezelfde aannemer gebeuren. Onze bouwadviseurs bekijken elk project en geven u advies op maat. Meer informatie kan je hier vinden: https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/btw-tarief-van-6-bij-renovatie-en-sloop-en-heropbouw-van-woningen

Uiteraard, wij proberen steeds op maat van jullie specifieke wensen en budget mee na te denken naar de meest optimale samenwerking.

In combinatie met een uitbreiding kunnen we u hier eveneens van A tot Z ontzorgen.

Ja, door de uitzonderlijke kenmerken zoals het lichte gewicht, korte doorlooptijd en droog bouwproces is dit in het merendeel van de gevallen zelfs het meest aangewezen.

Afhankelijk van het type werkzaamheden en uw inkomen heeft u recht op premies. Onze ervaren bouwadviseurs maken u hier graag wegwijs in bij een eerste verkennend gesprek.

Tijdens het voortraject proberen we een zo realistisch mogelijk beeld te scheppen van de doorlooptijd. De totale verbouwingstijd kan lopen van ongeveer 6 weken voor een eenvoudige uitbreiding wind- en waterdicht tot ongeveer 6 maanden voor een uitbreiding inclusief totaalrenovatie.

In bepaalde omstandigheden is dit mogelijk, dit hangt natuurlijk af van verschillende factoren zoals bijvoorbeeld het type verbouwing en de gezinssituatie.

Dit mag maar is zeker geen must, bij voorkeur begeleiden wij u van ontwerp tot realisatie.

De woonuitbreidingen die Ecohuis realiseert zijn steeds vergunningsplichtig. Onder bepaalde voorwaarden is een uitbreiding vrijgesteld van een omgevingsvergunning. Dit betreft enkel zeer kleinschalige verbouwingen die enkel via ons zusterbedrijf Tronco aangeboden worden. Meer informatie kan je vinden bij www.tronco.be.

Voorbereiding

Ja, een Brensj is verplaatsbaar.

Een Brensj wordt steeds geplaatst op schroefpalen.

Ecohuis biedt twee types Brensj aan: werkunits en zorgunits.

Zorgunits

Een zorgunit kan rolstoelvriendelijk voorzien worden.

Om een zorgunit te mogen plaatsen moet u een melding maken in functie van het zorgdecreet. Dan mag u de zorgunits 3 jaar laten staan. Na drie jaar kan u deze verlengen met drie jaar. Daarna heeft u een vergunning nodig.

Werkunits

Ja, dankzij de cellulose isolatie is de Brensj uitstekend geïsoleerd voor een optimaal werkklimaat.

Wanneer u een werkunit plaatst die kleiner is dan 40 m², dan heeft u voldoende met een melding te maken. Plaatst u een werkunit groter dan 40 m², dan is een vergunning nodig. U kan dit het beste navragen bij uw gemeente. Onze bouwadviseurs staan u ook graag bij met informatie op maat.

Heb jij een woondroom?

Wij geven jouw ideeën graag meer vorm. Heb je nog vragen hoe wij jouw droomwoning realiseren? Onze adviseurs staan voor je klaar. Kom langs voor een gesprek of spreek ons tijdens een kort videogesprek.

Maak een afspraak